Klinikai szabályzat

Szabályzat

Konzultáció

Klinikánkon a személyes és e-mailes konzultáció is hivatalos konzultációs forma, mely díjtalan! Személyes konzultációra kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség szegedi klinikánkon. Konzultációra telefonon, e-mailben vagy honlapjainkon található konzultációs űrlap kitöltésével van lehetőség.

Előzetes bejelentkezés és előre egyeztetett időpont hiányában klinikánk nem vállal konzultációt!

Klinikánk munkatársai hétfőtől – péntekig 9 -18 óra között, szombaton pedig 9-13 óra között, fogadják a hívásokat. A bejelentkezéskor munkatársunktól általános jellegű tájékoztatást kap a konzultációval és a műtéttel kapcsolatban.

Személyre szabott hajbeültetési tervezésre pontos és részletes orvosi valamint a műtét menetére vonatkozó kérdésekre kizárólag orvosi konzultáció keretében kaphat a páciens!

MŰTÉTI ELŐJEGYZÉS ÉS FOGLALÓ

Műtéti időpontot telefonon, e-mailben vagy honlapjainkon található űrlap kitöltéssel lehet igényelni

Hajbeültetési műtétekre kizárólag 3 műtővel rendelkező, Szegeden található Klinikánkon van lehetőség!

Műtéteket kizárólag személyes vagy e-mailes konzultációt követően végzünk.

A Páciens és a klinika között a jogviszony a műtéti időpont lefoglalására vonatkozó foglaló fizetéssel valamint a műtét napján aláírt műtéti beleegyező nyilatkozat aláírásával jön létre.

Klinikánkon hajbeültetési műtéteket kizárólag az előzetesen egyeztetett műtéti időpontra vonatkozó foglaló fizetése ellenében végzünk! Műtéti időpontra vonatkozó foglaló fizetését személyesen klinikánkon, vagy banki átutalással rendezheti.Részlet a 2013. évi V. törvényből (PTK)

6:185. § [Foglaló]

(1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik.

(2) Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.

(3) A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

(4) A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken.

(5) A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.

A foglaló fizetését a páciens köteles a megadott határidőig teljesíteni, határidőig való nem teljesítés esetén klinikánk a műtéti időpontot törölni jogosult. Ez esetben a páciens kizárólag újbóli időpont és foglaló fizetése ellenében jogosult a műtéti időpontot igénybe venni.

ELŐJEGYZETT MŰTÉTI IDŐPONT LEMONDÁSA / MÓDOSÍTÁSA

6.1. Felhívjuk kedves pácienseink figyelmét, hogy a foglalóval megerősített konkrét napra / napokra vonatkozó műtéti foglalás lemondása esetén a foglaló nem követelhető vissza, azt nem áll módunkban visszafizetni. Így a páciens az önszántából lemondott és önhibájából elmulasztott műtéti időponton való meg nem jelenés esetén a foglalót teljes mértékben elveszíti. A klinika a befizetett foglaló visszafizetésére nem köteleztető.

6.2. Amennyiben a páciens megfizette a műtéti foglalót a visszaigazolásban megjelölt műtéti napra/napokra vonatkozóan, úgy a kért időpont már nem módosítható.

6.3. Kiemelt időszaknak minősülő időintervallumban meghirdetett Kiemelt Ajánlat vagy Last Minute akciókba tartozó műtéti időpont foglalás esetén, a műtéti időpont lemondása esetén a műtéti foglalót páciens teljes mértékben elveszti, az a klinikától nem követelhető.
Újabb műtéti időpont főszabályként kizárólag újabb foglaló fizetés mellett igényelhető.

6.4. A fentebb meghatározottak alóli kivétel:
·Amennyiben a műtéti időpont lemondására váratlan betegség, elháríthatatlan akadály, súlyos probléma miatt kerül sor, és ezt a páciens megfelelő orvosi (háziorvosi, szakorvosi, kórházi zárójelentés) vagy egyéb hivatalos iratnak minősülő igazolással igazolja, úgy műtéti időpontját 1 alkalommal módosíthatja anélkül, hogy a megfizetett foglaló elveszne. Az új időpont a halasztásra került időponttól számított 2 hónapon belülre módosítható.

·2 hónapon túli ismételt időpont (ide értve a módosítást illetve az új időpontigénylést is) foglalása esetében újabb foglaló megfizetésére köteles a páciens.

·Új műtéti időpont kizárólag új foglaló megfizetése mellett igényelhető az adott időszakra vonatkozó érvényes árjegyzék alapján.

·Abban az esetben, ha a klinika, előre nem látható ok miatt akadályoztatva van feladatai elvégzésében, továbbá egyéb elháríthatatlan és váratlan okból kifolyólag pácienseit az előzetesen lefoglalt műtéti időponton fogadni nem tudja, úgy minden esetben értesítést küld az érintett páciensnek/pácienseknek. Az értesítés módja e-mailen vagy telefonon keresztül történik.

Tekintettel a szolgáltatás nyújtását akadályozó probléma terjedelmére, a klinika az érintett pácienseknek 3 alternatív időpontot ajánl fel a műtét elvégzésére. Amennyiben a páciens a felajánlott időpontok egyikét sem fogadja el, úgy a klinika nem köteles további ajánlat tételre, melynek értelmében a műtéti időpont páciens által lemondottnak tekintendő és a foglaló elveszettnek minősül. Jelen esetben a páciens a foglaló visszafizetésére nem tarthat igényt.

A foglaló megfizetésével a páciens kifejezi, hogy a jelen tájékoztatást teljes mértékben megértette, az abban foglaltakat tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá a klinika felé e tájékoztatásnak megfelelően kártérítési igénnyel nem él.

Fizetési feltételek

Klinikánkon a műtét díját az alábbiak szerint van lehetőség rendezni:
- készpénzben, a műtét napján.
- bakkártyás fizetéssel, a műtét napján. ( VISA, MASTERCARD)
- átutalással, legkésőbb a műtét napjáig.

Részletfizetési feltételek

Részletfizetésre az 1 és 2 napos műtétek esetében az alábbiak szerint van lehetőség:
- a műtéti díj 60%-át kell teljesíteni készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén a műtét napján, átutalással pedig legkésőbb a műtét napjáig.
- a fennmaradt összeget maximum 2 havi részletfizetéssel van lehetőség teljesíteni.
- Klinikánkon a részletfizetés minden esetben kamatmentes!